Ο Χρόνος και οι φίλοι του

1234567
Across
  1. 1. Έχει 10 αιώνες.
  2. 4. Υποδιαίρεση του λεπτού.
  3. 5. Έχει 60 λεπτά.
  4. 6. Έχει 4 εβδομάδες.
  5. 7. Έχει 100 έτη.
Down
  1. 2. Έχει 7 μέρες.
  2. 3. Έχει δώδεκα μήνες.