Valodas līdzekļi teksta izteiksmīguma radīšanai

12345678910
Across
  1. 5. Divu līdzīgu priekšstatu saistījums.
  2. 7. Viena vai vairāku vārdu mērķtiecīgs atkārtojums vārsmas beigās.
  3. 8. Vārds, kas lietots cita vārda vietā uz priekšstatu vai nozīmju līdzības pamata.
  4. 10. Cilvēka īpašību vai spēju piedēvējums priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai parādībām.
Down
  1. 1. Vienādu līdzskaņu mērķtiecīgs atkārtojums vairākos vārdos.
  2. 2. Vienots, daudznozīmīgs tēls, kas nosacīti pauž ideju.
  3. 3. Viena vai vairāku vārdu mērķtiecīgs atkārtojums vārsmas sākumā.
  4. 4. Vienādu patskaņu mērķtiecīgs atkārtojums vairākos vārdos.
  5. 6. Atpazīstama, pārnestas nozīmes tēla lietojums cita tēla vietā.
  6. 9. Sevišķi spilgts un svarīgs apzīmējums.