Σταυρόλεξο των επαγγελμάτων

123456789
Across
  1. 3. αυτός που μας διδάσκει γυμναστική
  2. 7. αυτούς που πουλάει φρούτα και λαχανικά
  3. 8. παίζει ρόλους σε παραστάσεις
  4. 9. σβήνει τις φωτιές
Down
  1. 1. αυτός που φτιάχνει γλυκά
  2. 2. κάνει μάθημα στους μαθητές γυμνασίου
  3. 4. από αυτόν αγόραζαν παλιά τρόφιμα
  4. 5. από εκεί αγοράζουμε κρέας
  5. 6. αυτός μας κάνει καλά όταν είμαστε άρρωστοι