Untitled

1234567891011
Across
 1. 4. Koje je svojstvo zajedničko viroidu vretenastoga gomolja krumpira i virusu mozaične bolesti duhana? Sadrže ...
 2. 5. Koji od navedenih nastavaka ne označava slikovnu datoteku? (bmp, jpg, csv, png)
 3. 8. Koji je oblik prometa glavni uzrok gotovo trenutačne povezanosti svijeta? (cestovni, pomorski, telekomunikacijski, zračni)
 4. 10. Kako se naziva filozofijska disciplina u čijemu je središtu pitanje o bitku svega što jest?
Down
 1. 1. Koja grana psihologije istražuje kako odgojni stil roditelja utječe na razvoj samopouzdanja kod djece?
 2. 2. Kako se naziva skup programa koji upravlja radom računala?
 3. 3. Koju od navedenih bolesti čovjeka možemo prevenirati uporabom prezervativa? (tetanus, rubeolu, trihomonijazu, bolest spavanja)
 4. 6. Kako se naziva treći stupanj dijalektičkoga procesa u filozofiji Georga W. F. Hegela koji posreduje između prvih dvaju stupnjeva obuhvaćajući njihova određenja i dokidajući njihove međusobne opreke?
 5. 7. Kojom se od navedenih metoda bubrežnim bolesnicima uklanjaju štetne tvari iz krvi? (dijalizom, destilacijom, ekstrakcijom, sublimacijom)
 6. 8. Koji će se dio mozga aktivirati i usmjeriti pozornost na glasan tresak koji osoba začuje dok čita knjigu? (hipotalamus, limbički sustav, mali mozak, talamus)
 7. 9. Koji od navedenih elemenata geografske karte pripada redakcijskim elementima? (mjerilo, naslov, prometnice, tablice)
 8. 11. Koji od navedenih alkalijskih i zemnoalkalijskih metala najburnije reagira s vodom uz nastajanje plina vodika pri sobnoj temperaturi? (Na, K, Mg, Ca)