Κυκλοφορικό σύστημα

12345678910
Across
 1. 3. Η μικρή κυκλοφορία ονομάζεται και ...
 2. 6. Τα ... αιμοσφαίρια δεν έχουν πυρήνα
 3. 7. Πίεση υπάρχει μόνο στις...
 4. 8. Τα πολυπληθέστερα και λεπτότερα αιμοφόρα αγγεία
 5. 10. Η καρδιά αποτελείται απο ... χώρους
Down
 1. 1. Εκειπαράγονται τα έμμορφα συστατικά του αίματος
 2. 2. τόνους και όπου ζητούνται παραπάνω απο μια λέξεις ενωμένες
 3. 4. Συστολική είναι η ... και διαστολική η ... πίεση
 4. 5. Η μεγάλη κυκλοφορία ονομάζεται και...
 5. 7. Αίμα πλούσιο σε οξυγόνο βρίσκεται στις...
 6. 9. Αίμα πλούσιο σε διοξείδιο του άνθρακα βρίσκεται στις...