Ευεργέτες της Ελλάδας

12345678910
Across
  1. 2. Αδερφοί που ίδρυσαν νοσοκομείο στα Μελίσσια Αττικήσ
  2. 5. Ίδρυσε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ... στην Καλλιθέα
  3. 8. Το Ζάππειον Μέγαρον πήρε το επίθετο εκείνου και του ξάδερφού του.
  4. 10. Κρητικός πολιτικός που βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο Α'.
Down
  1. 1. Εφοπλιστική οικογένεια που έφτιαξε πολλά ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας...
  2. 3. Αδερφή του η συγγραφέας Πηνελόπη Δέλτα
  3. 4. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και μαζί με τον Στέφανο Ζαφειρόπουλο έφτιαξαν ναυτική εμπορική εταιρεία
  4. 6. Πολιτικός στη Ρουμανία
  5. 7. Καταγόταν από τα Ψαρά και συμμετείχε στην Ναυμαχία του Τσεσμέ
  6. 9. Χορήγησε μεγάλο χρηματικό ποσό για την ανέγερση του Παναθηναϊκού Σταδίου