Αναπαραγωγικό σύστημα

1234567
Across
  1. 4. Μεταφέρει τα σπερματοζωάρια στον κόλπο της γυναίκας
  2. 5. Το αναπαραγωγικό κύτταρο του άνδρα
  3. 6. Το αναπαραγωγικό κύτταρο της γυναίκας
  4. 7. Η κύηση διαρκεί ......... μήνες
Down
  1. 1. Η ένωση του σπερματοζωαρίου με το ωάριο
  2. 2. Ονομάζεται το γονιμοποιημένο ωάριο
  3. 3. Εκεί φωλιάζει το γονιμοποιημένο ωάριο
  4. 6. Εκεί φυλάσσονται τα ωάρια