Στατικός Ηλεκτρισμός (Γ΄ Γυμνασίου)

1234567
Across
  1. 1. Ο σίδηρος και το ανθρώπινο σώμα είναι ...
  2. 2. Τα ομώνμα φορτία ...
  3. 3. Το πρωτόνιο έχει ... φορτίο
  4. 5. Το γυαλί και το πλαστικό είναι ...
  5. 6. Το αρνητικό ιόν ονομάζεται ...
  6. 7. Τα ετερώνυμα φορτία ...
Down
  1. 1. Το φορτίο του πρωτονίου είναι ... από το φορτίο του ηλεκτρονίου
  2. 4. Το θετικό ιόν ονομάζεται ...
  3. 6. Το ηλεκτρόνιο έχει ... φορτίο