Γ΄ Γυμνασίου

123456789
Across
  1. 4. Το 1 Coulomb είναι ... μονάδα μέτρησης φορτίου
  2. 7. Η δύναμη του Coulomb είναι ... προς το γινόμενο των δύο φορτίων.
  3. 8. Όταν δύο αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, λέμε ότι συνδέονται σε ...
  4. 9. Στο S.I η μονάδα μέτρησης της αντίστασης είναι το ...
Down
  1. 1. Διαιρώντας το φορτίου που περνάει από έναν αγωγό προς τον αντίστοιχο χρόνο, βρίσκουμε την ... του ηλεκτρικού ρεύματος
  2. 2. Την ηλεκτρική τάση στο S.I την μετράμε σε ...
  3. 3. Όταν δύο αντιστάτες έχουν στα άκρα τους την ίδια τάση, λέμε ότι συνδέονται ...
  4. 5. Την ένταση του ρεύματος την μετράμε σε ..., στο S.I
  5. 6. Στον αντιστάτη η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε ...