Β΄ Γυμνασίου

123456789
Across
  1. 3. Η συνολική ενέργεια διατηρείται ...
  2. 5. Η ενέργεια εμφανίζεται με διάφορες ...
  3. 7. Η δράση και η αντίδραση ασκούνται πάντα σε δύο ... σώματα
  4. 8. Μονάδα έργου είναι το 1 ...
  5. 9. Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντα μία ... αντίδραση
Down
  1. 1. Ο τύπος W=+F*X, ισχύει όταν F και Χ είναι ...
  2. 2. Ο τύπος W=-F*X, ισχύει όταν F και Χ είναι ...
  3. 4. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός σώματος, τόσο ... μπορεί να μεταβληθεί η ταχύτητά του
  4. 6. Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα, τόσο πιο γρήγορα μεταβάλλεται η ... του