Α΄ Γυμνασίου

12345678
Across
  1. 4. Η μάζα κάθε σώματος μένει ... σε οποιαδήποτε σημείο του σύμπαντος
  2. 7. Θερμότητα είναι η ... που μεταφέρεται από το θερμό προς το ψυχρό σώμα
  3. 8. Η μονάδα βάρους στο S.I είναι το 1 ...
Down
  1. 1. Όταν ένα σώμα είναι θερμό, έχει ... θερμοκρασία
  2. 2. Στη θερμική ισορροπία, οι θερμοκρασίες των δύο σωμάτων που έρχονται σε επαφή γίνονται ...
  3. 3. Όταν απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της Γης, το βάρος ...
  4. 5. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι ... προς την μάζα που κρεμάμε στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου
  5. 6. Όταν ένα σώμα είναι ψυχρό, έχει ... θερμοκρασία