Ας Γνωρίσουμε την Ευρώπη

12345678
Across
  1. 1. Ποιος συνέθεσε τον ύμνο της ΕΕ
  2. 3. Πόσα αστέρια έχει η σημαία της ΕΕ
  3. 6. Ποια χώρα προσχώρησε τελευταία στην ΕΕ
  4. 7. Ποια είναι η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  5. 8. Ποιο είναι το επίσημο νόμισμα της ΕΕ
Down
  1. 2. Κάθε πόσα χρόνια έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές
  2. 4. Ποια χώρα αποχώρησε από την ΕΕ
  3. 5. Που βρίσκεται η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου