საქართველოს გეოგრაფია

12345678910
Across
  1. 7. საქართველოს მეზობელი
  2. 8. ტბა თბილისში
  3. 9. კურორტი გურიაში
  4. 10. ყველაზე წყალუხვი მდინარე
Down
  1. 1. ყველაზე გრძელი მდინარე
  2. 2. საპორტო ქალაქი
  3. 3. კურორტი მაღალმთიან აჭარაში
  4. 4. მტკვრის შენაკადი
  5. 5. ყველაზე ღრმა ტბა
  6. 6. უმაღლესი მწვერვალი