სიმღერები

123456789
Across
  1. 4. რაღაცას მახსენებენ ეს ძველი
  2. 6. შენ ჩვენი რომ გაიგო, ბევრი უნდა
  3. 7. თუმცა ბევრი რამე მქონდა, გული შენთან ყოფნას
  4. 9. წვიმა მოგონებებს
Down
  1. 1. მშვიდობით, უკან მოხედვა
  2. 2. მიფრინავს დრო, სადღაც ბავშვობა
  3. 3. ღამის სიჩუმე
  4. 5. ჩემი ქალაქი ჩემი
  5. 7. ფრთები რომ შემაჭრან, მე მაინც
  6. 8. ჩვენია, ჩვენი ქალაქი ჩვენია ღარიბიც, მშიერიც ჩვენი