ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΣΤΟ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

12345678
Across
  1. 3. Έτσι λέγεται η οριστική ρήξη μεταξύ των πατριαρχείων Ρώμης και Κωνσταντινούπολης.
  2. 6. Φύλο των Τούρκων
  3. 8. Αρχικά απέβλεπαν στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων.
Down
  1. 1. Η δυναστεία που δεν έκανε ότι υποσχόταν
  2. 2. Η Αυτοκρατορία που βρέχεται από τις νότιες ακτές του Εύξεινου Πόντου και στην οποία μετακόμισαν κάτοικοι της Πόλης.
  3. 4. Ένας προορισμός στον οποίο οι Δυτικοευρωπαίοι ήθελαν να πάνε αλλά καταλήξανε στην Πόλη.
  4. 5. Η πόλη όπου κηρύχτηκε η πρώτη σταυροφορία
  5. 7. Το 1204 εκδηλώθηκε η πρώτη ........ της Κωνσταντινούπολης.