Πολιτική Παιδεία : Ενεργός Πολίτης (7.6/7.7/7.8/7.10)

1234567891011121314
Across
 1. 3. Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν στην προώθησή της.
 2. 6. Η κοινωνική προσφορά χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος.
 3. 8. Μπορούν να ψηφίζουν και σε αυτό οι πολίτες με την χρήση των ΤΠΕ.
 4. 10. Σε αυτή την μορφή θα είναι τα πάντα στην ψηφιακή εποχή.
 5. 11. Οδήγησαν στην έκρηξη της επικοινωνίας. (Αρχικά)
 6. 12. Ο φόρος που πληρώνεται μέσω της κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών.
 7. 13. Είναι πράξη βαθιά αντικοινωνική.
 8. 14. Η κορυφαία και ποιο γνωστή μορφή εθελοντισμού.
Down
 1. 1. Μεγάλο πρόβλημα της χώρα μας η απουσία της ............ συνείδησης.
 2. 2. Είδος φόρου που πληρώνουν απευθείας οι φορολογούμενοι.
 3. 4. Οδηγεί σε κοινωνική ........ η εξ αποστάσεως συμμετοχή του ψηφιακού πολίτη στην ηλεκτρονική δημοκρατία
 4. 5. Τέχνασμα φοροδιαφυγής η απόκρυψή του.
 5. 7. Ο εθελοντής είναι ενεργός ........
 6. 8. Συμβάλλει ουσιαστικά στην απουσία φορολογικής συνείδησης.
 7. 9. Προϋπόθεση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας είναι η αποτελεσματική ......... διοίκηση.