Switch Layout
Clear Puzzle
123456789101112131415161718
Across
 1. 1. sói
 2. 8. rắn
 3. 10. hổ
 4. 12. bướm
 5. 14. gấu
 6. 15. chim cánh cụt
 7. 16. chó
 8. 17. hồng hạc
 9. 18. mèo
Down
 1. 2. sư tử
 2. 3. báo
 3. 4. cá mập
 4. 5. ngựa vằn
 5. 6. kiến
 6. 7. bồ câu
 7. 9. voi
 8. 11. ong
 9. 12. chim
 10. 13. ốc sên