Aniztasun sexualak

12345678
Across
  1. 5. beste sexukoa den pertsonekiko desira duena.
  2. 6. sexu- edo genero-identitatearen gainetik pertsonekiko desira afektibo/sexuala duena.
  3. 7. inorenganako eta inolako desira sexualik sentitzen ez duena.
  4. 8. homosexuala sentitzen dena baina tarteka beste sexuko pertsonekiko desira afektibo/sexuala duena.
Down
  1. 1. heterosexuala sentitzen dena baina sexu bereko pertsonekiko desira afektibo/sexuala duena.
  2. 2. sexu bereko pertsonekiko desira afektibo/sexuala duena.
  3. 3. sexu bereko zein beste sexuarekiko desira duena.
  4. 4. hurbileko harremana duenarekiko desira sentitzen duena.