Bestuiving

123456789101112131415161718192021
Across
 1. 3. Deze stof zoeken insecten wanneer zij van bloem naar bloem vliegen.
 2. 4. Op dit onderdeel van de stamper moet stuifmeel terechtkomen voor bestuiving.
 3. 6. De stuifmeelkorrels van insectenbloemen zijn ruw en ...
 4. 11. Zo noemen we het wanneer stuifmeel terechtkomt op de stempels van bloemen van dezelfde plant.
 5. 13. Zo wordt het overbrengen van een stuifmeelkorrel op een stempel genoemd.
 6. 15. Zo noemt met een bloem die alleen stampers of meeldraden bevat.
 7. 18. Waardoor worden kleine, niet geurende bloemen meestal bestoven?
 8. 19. Hiervan is sprake wanneer stuifmeel terechtkomt op de stempel van een bloem van een andere plant (van dezelfde soort).
 9. 20. Wanneer stuifmeel op de stamper van een andere soort plant terechtkomt, dan vindt er ... bestuiving plaats.
 10. 21. De helmknoppen en stempels van windbloemen hangen vaak ... de bloem.
Down
 1. 1. Zo worden bloemen genoemd doe zowel stampers als meeldraden bevatten.
 2. 2. Grote, opvallend gekleurde bloemen worden meestal bestoven door...
 3. 5. Dit onderdeel van een bloem bestaat uit een helmdraad en helmknoppen.
 4. 7. Dit geslacht hebben bloemen die uitsluitend stampers bevatten.
 5. 8. Welke vorm hebben de stempels van windbloemen meestal?
 6. 9. Insectenbloemen maken in verhouding tot windbloemen ... stuifmeel
 7. 10. Zo worden bloemen genoemd die door de wind worden bestoven.
 8. 12. Deze kleur hebben de kroonbladeren van windbloemen meestal.
 9. 14. Zo noemt men een bloem die door insecten bestoven wordt.
 10. 16. Deze stof maken bijen van nectar.
 11. 17. Dit geslacht hebben bloemen met alleen meeldraden.