Dan sigurnijeg interneta

12345678910
Across
  1. 1. Koja je kratica short message service?
  2. 3. Djevojke često koriste internet radi...
  3. 7. Koja je kratica Internacionalne policijske asocijacije?
  4. 8. O kojoj su mreži djeca ovisna?
  5. 10. Kako se na engleskom zove nasilje na internetu?
Down
  1. 2. Koja je kratica online igre s velikim brojem igrača?
  2. 4. Koja je kratica programa i seek you?
  3. 5. Koja mreža je svjetska komunikacijska mreža?
  4. 6. Koji predmet je prva stvar koju ljudi pogledaju ujutro i zadnja prije nego odu na spavanje?
  5. 9. Kome se trebamo obratiti ako se naiđemo u cyber bullingu?