ELECTRICITAT

1234567891011121314151617
Across
 1. 6. PRODUEIXEN CORRENT ELECTRIC
 2. 7. TRANSFORMEN L'ENERGIA ELÈCTRICA EN LLUM
 3. 9. EL ELEMENTS ESTAN EN FILA I ES REPARTEIXEN LA ENERGIA
 4. 10. UNITAT DE MESURA DE LA RESISTENCIA
 5. 12. CONVERTEIXEN L'ENERGIA ELÈCTRICA EN MOVIMENT
 6. 14. QUANTITAT DE CÀRREGA ELÈCTRICA QUE CIRCULA PEL CONDUCTOR EN UN SEGON
 7. 17. SERVEIX PER OBRIR O TENCAR UN CIRCUIT ELECTRIC
Down
 1. 1. ES L'OPOSICIÓ QUE PRESENTA UN ELEMENT DEL CIRCUIT AL PAS DEL CORRENT
 2. 2. QUAN LES ENTRADES I SORTIDES SÓN COMUNS
 3. 3. ES UN COMPONENT QUE PRODUEIX CORRENT ELÈCTRIC
 4. 4. PROTEGEIXEN ALGUN ELEMENT DE UN CIRCUIT ELECTRIC
 5. 5. ÉS L'UNITAT DE CÀRREGA QUE PORTA CADA CÀRREGA PEL CIRCUIT
 6. 8. QUAN HO PRENS POSSES EM FUNCIONAMENT EL CIRCUIT
 7. 11. ES L'ENERGIA PER UNITAT DE CARREGA QUE CIRCULA PEL CIRCUIT
 8. 13. SON EFICIENT I CARES.SE UTILITZEN EN LLINTERNES I SON DE REDUIT CONSUM
 9. 15. ES LA MESURA DE LA INTENSITAT
 10. 16. COMPONENT QUE AL MATEIX TEMPS TANCA I OBRE UN CIRCUIT