fjalekryq

1234567891011
Across
 1. 4. Ndjenja që ushqejmë për dikë, i cili na ka ndihmuar ose na ka bërë të mira.
 2. 7. Përdoret si përshëndetje kur takohemi me dikë.
 3. 10. Barazi a përpuhtje e plotë e një sendi, qenieje a dukurie me një tjetër.
 4. 11. Ndjenjë e fuqishme, e thellë që të lidh ngushtë me dikë a me diçka.
Down
 1. 1. Njerëz që kanë pasur ose vijojnë të kenë brez pas brezi lidhje gjaku a lidhje afrie ndërmjet tyre.
 2. 2. Dije të fituara në studime e në praktikë.
 3. 3. Fjalë e dhënë për diçka të rëndësishme.
 4. 5. Zanafilla e diçkaje.
 5. 6. Ai që do atdheun dhe popullin e vet dhe që u shërben atyre me besnikëri.
 6. 8. Tërësia e arritjeve të një populli dhe të gjithë njerëzit, në zhvillimin shoqëror e mendor.
 7. 9. Tërësia e fakteve e ngjarjeve dhe e dukurive të rëndësishme e të lidhura ndërmjet tyre.