Gramatička križaljka

123456789101112
Across
 1. 1. grana jezikoslovlja koja proučava sustav jezičnih oblika (oblikoslovlje)
 2. 7. riječi koje zamjenjuju druge riječi (osobito imenice), i riječi izvedene iz njih
 3. 8. jezikoslovna disciplina koja se bavi proučavanjem artikulacijskih i akustičkih obilježja glasova i govora (glasoslovlje)
 4. 10. sadašnje vrijeme glagola
 5. 11. dio gramatike koji se odnosi na aspekte značenja koji su izraženi u jeziku, kodu ili nekom drugom obliku predstavljanja
 6. 12. promjenjiva vrsta riječi kojom se izriče radnja, stanje ili zbivanje
Down
 1. 2. prošlo nesvršeno vrijeme glagola
 2. 3. riječi kojima se imenuju pojave vanjskog svijeta i našeg unutarnjeg doživljaja
 3. 4. nepromjenjive vrste riječi kojima se izražava stav govornika prema sadržaju iskaza (partikule)
 4. 5. jezikoslovna disciplina koja proučava jezičnu funkciju i ponašanje govornih jedinica
 5. 6. dio gramatike u kojem se proučavaju pravila koja upravljaju ustrojem rečenica
 6. 9. prošlo svršeno vrijeme glagola