JĖZAUS MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS

1234567891011121314
Across
 1. 3. Augalai, iš kurių buvo nupintas Jėzaus vainikas. (Mato 27, 29)
 2. 5. Sekmadienio rytą angelas atėjusioms moterims pasakė: "Jo čia nebėra. Jis _________. (Morkaus 16, 6)
 3. 6. Maisto produktas, kurį Jėzus valgė drauge su mokiniais per paskutinę vakarienę. (Mato 26, 26)
 4. 9. Kaip dar Biblijoje vadinami Jėzaus mokiniai? (Luko 17, 5)
 5. 10. Vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas. (Mato 27, 33)
 6. 11. Kas buvo užritinta ant Jėzaus kapo angos? (Mato 27, 60)
 7. 12. Jėzų išdavė Jo mokinys Judas _________. (Mato 26,14)
 8. 13. Koks buvo moterų, pirmiausia aplankiusių Jėzaus kapą, vardas? (Mato 28, 1)
 9. 14. Vieta, kur buvo paguldytas Jėzaus kūnas. (Mato 27, 60)
Down
 1. 1. Kaip dar vadinami mūsų blogi darbai, už kuriuos mirė Jėzus? (Mato 12, 31)
 2. 2. Kiek sidabrinių buvo sumokėta Judui už Jėzaus išdavystę? (Mato 27, 3)
 3. 4. Romos karys, vadovaujantis šimtui vyrų. (Mato 27, 54)
 4. 7. Rūbas, kuriuo kareiviai apsiautė nuplaktą Jėzų. (Mato 27, 28)
 5. 8. Knyga, kuri pasakoja apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą.