JĖZAUS STEBUKLAI

12345678910111213
Across
 1. 4. Kiek mokinių turėjo Jėzus?
 2. 7. Tuo metu šalį valdžiusio karaliaus vardas.
 3. 9. Kaip dar Biblijoje vadinamas mokesčių rinkėjas?
 4. 10. Namo dalis, kurią praardę, paralyžiuotojo draugai nuleido jį prie Jėzaus kojų.
 5. 12. Kokio paukščio pavidalu ant Jėzaus po Jo krikšto nusileido Šventoji Dvasia?
 6. 13. Kaip Jėzaus palyginime vadinamas žmogus, sėjantis sėklas?
Down
 1. 1. Jėzaus pusbrolis Jonas...
 2. 2. Kaip vadinamas žmogus, sekantis Kristų?
 3. 3. Jėzaus draugas, kurį Jis prikėlė iš mirties.
 4. 5. Kokia buvo Petro profesija, kai jis sutiko Jėzų?
 5. 6. Kas atidavė savo maistą, kurį Jėzus padaugino miniai?
 6. 8. Vieno iš uoliausių Jėzaus mokinių Petro pirmas vardas.
 7. 11. Užkrečiama odos liga, kurios tuo metu niekas negalėjo išgydyti, tik Jėzus.