Mitološka križaljka

1234567891011121314
Across
 1. 2. STARORIMSKA BOŽICA LOVA I MJESECA
 2. 4. VRHOVNI BOG U STAROGRČKOJ MITOLOGIJI, VLADAR OLIMPA
 3. 8. STAROGRČKI BOG POŽUDE, LJUBAVI I SEKSA
 4. 10. STAROGRČKI BOG MORA, OLUJA I POTRESA
 5. 12. STAROEGIPATSKI BOG PLODNOSTI I PODZEMNOG SVIJETA
 6. 13. VRHOVNI BOG U NORDIJSKOJ MITOLOGIJI
 7. 14. BOG NEBA, GROMOVA I MUNJA U NORDIJSKOJ MITOLOGIJI
Down
 1. 1. STARORIMSKI BOG VATRE, VULKANA I KOVAČA
 2. 3. STAROEGIPATSKI BOG-ŠAKAL, BOG MRTVIH
 3. 5. STAROEGIPATSKO MITOLOŠKO BIĆE, VATRENA PTICA
 4. 6. STAROEGIPATSKI BOG-SOKOL, BOG NEBESKOG SVJETLA
 5. 7. STAROGRČKI BOG SUNCA, MEDICINE I MUŠKE LJEPOTE
 6. 9. STAROGRČKA BOŽICA LJUBAVI, LJEPOTE, POŽUDE I PLODNOSTI
 7. 11. VRHOVNI BOG U STARORIMSKOJ MITOLOGIJI