Noortetugila2

123456
Across
  1. 2. – asutus, kus noored saavad ellu viia ühiseid põnevaid algatusi, õppida uusi oskusi.
  2. 4. – asutus, mis aitab noortel leida tööd, pakub erinevaid tugiprogramme ja koolitusi.
  3. 5. – noor, kes on läinud üheks päevaks mõne ameti esindaja tööd jälgima
  4. 6. – oluline eeldus, et olla tööturul edukas
Down
  1. 1. –noor, kes aitab tegevustele kaasa mõnes organisatsioonis. Selle eest ta ei saa tasu, saab aga ohtralt kogemusi.
  2. 2. – valdkond, mis pakub väga erinevaid eneseleidmise ja arendamise võimalusi
  3. 3. – asutus, kus saavad noored vajalikku nõu ja tuge karjääri planeerimises