Крыжаванка ад PALATNO. №1

123456789101112131415161718
Across
 1. 3. Пісьмовы знак азбукі.
 2. 6. Назва, дадзеная чалавеку жартам, у насмешку або для канспірацыі.
 3. 8. Мяса каровы як ежа.
 4. 11. Млекакормячая жывёліна, пераважна з шэрай поўсцю і доўгім хвастом.
 5. 12. Беларускі народны музычны інструмент у выглядзе дудкі з раструбам.
 6. 13. Прозвішча першага старшыні Рады БНР.
 7. 14. Адказ на загадку.
 8. 16. Самы вядомы вялікалітоўскі арыстакратычны род.
 9. 17. Небагаты, незаможны, бедны чалавек.
Down
 1. 1. Стандартны кавалак паперы.
 2. 2. Уласцівасць крывадушнага.
 3. 4. Прыгоннае права.
 4. 5. Апошні месяц восені.
 5. 6. У якім адзіным беларускім горадзе ёсць метро?
 6. 7. Вельмі непрыемнае пачуццё.
 7. 9. Тое, што і ліхаманка, малярыя.
 8. 10. З якой дзяржавай аб'ядналася Вялікае Княства Літоўскае падчас Люблінскай уніі.
 9. 15. Гультай.
 10. 18. Абрад памінання нябожчыкаў.