photo-video-journalism-themed-NewsLabTurkey

123456789101112131415
Across
 1. 3. Video kaset kaydedici anlamına gelen ve televizyonlarda kısa videolar için kullanılan terim.
 2. 8. "Mobile" ve "journalism" kelimelerinin birleşiminden oluşan kavram, mobil habercilik.
 3. 10. Günümüzde video temelli gazeteciliğin görünürlüğünde büyük katkısı olan sosyal medya platformu.
 4. 12. Yaygın olarak kullanılan bir kurgu programı.
 5. 13. Fotoğraf makinesinin atası.
 6. 14. Doğal Ses Fonda’nın kısaltması.
 7. 15. Gerçeği saptamak ve öykü anlatmak için kullanılan fotoğraf türü.
Down
 1. 1. Haber videosunun seslendirilecek metni.
 2. 2. 32. Gün ekibinde de çalışan savaş muhabiri, fotoğrafçı, gazeteci.
 3. 4. Analog fotoğraf makinelerinde çekilen görüntülere ulaşmak için yapılan işlem.
 4. 5. Net bir görüntü üretmek için gerekli bir optik cihaz ayarı.
 5. 6. Video içeriği üretmek, video kaydı almak ve kayıtları düzenlemekle sorumlu olan kişi.
 6. 7. Dijital fotoğraf makinelerinin mucidi olarak bilinen elektrik mühendisi.
 7. 9. Video kurgusunda görüntü ve sesin birbiriyle uyumlu olması.
 8. 11. Bir video çekiminde kamera ve mikrofon dışındaki en önemli etken.