Ponavljanje gradiva 2. razreda

1234567891011121314151617181920
Across
 1. 3. Svetkovina koja se slavi u četvrtak nakon Presvetog Trojstva
 2. 6. Boja ruha koja se koristi na Veliku Gospu
 3. 8. Grad u kojem je osnovano prvo hrvatsko sveučilište
 4. 10. Otajstva krunice koja se mole subotom
 5. 15. Redovnici koje je utemeljio sv. Ivan Bosco
 6. 16. Djelo sv. Thomasa Morea koje govori o idealnoj zemlji
 7. 17. Prezime "oca hrvatske književnosti"
 8. 20. Redovnici kojima je pripadao sveti Toma Akvinski
Down
 1. 1. Naziv za molitvu kada molimo za druge
 2. 2. Drugi naziv za blagdan Pedesetnice
 3. 4. Naziv za tiskane knjige između 1450. i 1500. god.
 4. 5. Ime cara na čiji poziv Hrvati dolaze u naše krajeve
 5. 7. Tumačenje pročitanih svetopisamskih čitanja na Misi
 6. 9. Najstariji kršćanski simbol
 7. 11. Odgovor Katoličke Crkve na reformaciju Martina Luthera
 8. 12. Redovnici koje je utemeljio sv. Ignacije Loyola
 9. 13. Naziv za štovanje Blažene Djevice Marije
 10. 14. Odrasli polaznici koji se pripremaju za sakramente inicijacije
 11. 18. Tri redovnička zavjeta su: siromaštvo, čistoća i...
 12. 19. Stalak u crkvi s kojeg se čitaju čitanja i evenđelje