Povijesni razvoj računala - ponavljanje (elektromehanička i elektronička obrada)

12345678910
Across
  1. 2. izumio je Z1,1938. godine, prvi programom upravljani električni stroj za računanje
  2. 3. prvo potpuno programibilno računalo
  3. 8. sadrže i po nekoliko stotina milijuna tranzistora i sposobni su izvršiti milijune operacija u sekundi
  4. 10. prvo računalo opće namjene, a konstruirali su ga John Mauchly i John Presper Eckert
Down
  1. 1. elektromehanička sklopka
  2. 4. tvrtka koja je 1977. godine proizvela prvo široko prihvaćeno osobno računalo
  3. 5. kombiniranjem većeg broja tranzistora u složenije elektroničke logičke sklopove, moguće je izvršavati i složenije operacije te je to omogućilo njihov nastanak
  4. 6. prvo programibilno elektroničko digitalno računalo
  5. 7. Konrad Zuse 1941. godine konstruira Z3, prvi potpuno automatski programibilni stroj za računanje koji je osim toga koristio koji brojevni sustav?
  6. 9. Herman Hollerith izumio je taj stroj koji je podatke čitao s bušenih kartica od papira/kartona