Rijetke hrvatske riječi

12345678910111213141516171819
Across
 1. 4. suton
 2. 7. senzibilan (prema definiciji HJP-a)
 3. 8. Za junaka možemo reći da je hrabar ili...
 4. 12. vrijeme pred izlazak sunca (HJP)
 5. 14. ohol, ponosan (HJP)
 6. 16. vjetar laganiji od povjetarca
 7. 17. koji voli mnogo pričati, koji je rječit (prema HJP-u)
 8. 19. Iznenada, neočekivano (prema definiciji Hrvatskog jezičnog portala)
Down
 1. 1. sinonim za riječ utvara (HJP)
 2. 2. crn, zagasit (HJP)
 3. 3. sinonim za poljubac (HJP)
 4. 5. potišten, neveseo, tužan (HJP)
 5. 6. Rijetka riječ za kišu koju je vjerojatno koristio samo Tin Ujević.
 6. 8. stalno, neprekidno, jednako (HJP)
 7. 9. koji je jarko crvene boje (HJP)
 8. 10. prapočetak, drevno ishodište (HJP)
 9. 11. koji se dobro snalazi (HJP)
 10. 13. krivotvoren, falsificiran (HJP)
 11. 15. U prenesenom značenju, ova imenica odnosi se na društveno dno, polusvijet (HJP).
 12. 18. Ako knjigu prolistamo na takav način, kao da je i nismo prolistali.