Septyneri poeto Adomo Mickevičiaus metai Vilniuje

123456789
Across
  1. 4. Vienuolyno celė, kurioje kalėjo poetas.
  2. 5. Poema, kurioje aprašytas Vilniuje vykęs filomatų bylos procesas.
  3. 6. Kunigas, Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto dekanas, Adomo Mickevičiaus globėjas.
  4. 7. Vilniaus universiteto Adomo Mickevičiaus muziejaus įkūrėjas.
  5. 9. Poeto ir jo bendraminčių įkurta slapta savišalpos ir savišvietos draugija, kurios tikslas buvo skiepyti moralės principus, tėvynės meilę, skatinti mokslo pamėgimą.
Down
  1. 1. Spaustuvininkas, išleidęs pirmąją Adomo Mickevičiaus „Poezijos“ knygą.
  2. 2. Pirmasis poeto eilėraštis buvo išspausdintas žurnale „... Wileński“ (pavadinimo lenkų kalba pradžia).
  3. 3. Filomatas, poetas, tautosakos rinkėjas, artimas Adomo Mickevičiaus draugas, daug prisidėjęs prie pirmosios knygos išleidimo.
  4. 4. Vilniaus universiteto architektūros profesorius, nustatęs tikslią celės, kurioje kalėjo Adomas Mickevičius, vietą.
  5. 8. Vienuolynas, kuriame buvo kalintas Adomas Mickevičius.