Veřejnoprávní média

12345678
Across
  1. 3. Obsahově zaměřený pořad pro děti na České televizi?
  2. 7. Česká televize a Český rozhlas jsou financovány z koncesionářských ...
  3. 8. Mladá fronta není veřejnoprávní a řadí se tak mezi ... média.
Down
  1. 1. ČT2 není soukromá a řadí se tak mezi ... média.
  2. 2. Noviny pro novináře vydává ... tisková kancelář?
  3. 4. K veřejnoprávním médiím v Česku řadíme Českou televizi a Český ...?
  4. 5. Veřejnoprávní média se řídí řadou pravidel. Musí tak vytvářet ... i pro děti, hluchoněmé či menšiny.
  5. 6. Veřejnoprávní média, neboli "média veřejné ..."?