Α΄Γυμνασίου-Ρητοί Αριθμοί (Ε.Κο/για) (Στις λέξεις που θα συμπληρώνετε δεν θα βάζετε τόνους.Μετά από κάθε λέξη που γράφετε, πατήστε"enter". Αν η λέξη είναι σωστή, θα γίνει πράσινη.Διαφορετικά θα γίνει κόκκινη.)

123456
Across
  1. 4. Οι αριθμοί με αρνητικό πρόσημο λέγονται......
  2. 6. Οι ρητοί αριθμοί που έχουν διαφορετικό πρόσημο ονομάζονται....
Down
  1. 1. Οι αριθμοί με θετικό πρόσημο λέγονται......
  2. 2. Οι ρητοί που έχουν γινόμενο ίσο με την μονάδα λέγονται...
  3. 3. Οι ρητοί αριθμοί που έχουν άθροισμα ίσο με το μηδέν λέγονται...
  4. 5. Οι ρητοί αριθμοί που έχουν το ίδιο πρόσημο ονομάζονται...