Α΄Γυμνασίου:Γωνίες-Τρίγωνα(Ε.Κο/για) (Στις λέξεις που θα συμπληρώσετε δεν θα βάλετε τόνους. Αφού γράψετε τη λέξη πατήστε "enter".Αν είναι σωστή, γίνεται πράσινη.Διαφορετικά γίνεται κόκκινη)

12345678910111213141516171819
Across
 1. 7. Το τρίγωνο που έχει τρεις οξείες γωνίες λέγεται...
 2. 9. Οι γωνίες που έχουν άθροισμα 90 μοίρες λέγονται....
 3. 11. Πώς ονομάζονται οι γωνίες που έχουν κοινή κορυφή και οι μη κοινές πλευρές τους είναι αντικείμενες ημιευθείες.
 4. 12. Έτσι ονομάζεται η γωνία που είναι ίση με 90 μοίρες.
 5. 13. Το τρίγωνο που έχει μια αμβλεία γωνία λέγεται....
 6. 14. Το τρίγωνο που έχει δύο πλευρές ίσες λέγεται....
 7. 18. Πώς λέγονται οι γωνίες που έχουν κοινή κορυφή, μια πλευρά κοινή και κανένα άλλο κοινό σημείο.
 8. 19. Πώς ονομάζεται η γωνία που είναι ίση με 360 μοίρες.
Down
 1. 1. Πώς ονομάζεται η γωνία της οποίας η κορυφή είναι το κέντρο του κύκλου.
 2. 2. Το όνομα της γωνίας που είναι ίση με 0 μοίρες.
 3. 3. Το τρίγωνο που έχει μια ορθή γωνία λέγεται....
 4. 4. Πώς ονομάζεται η γωνία που είναι μεγαλύτερη από 90 μοίρες και μικρότερη από 180 μοίρες.
 5. 5. Πώς λέγεται το τρίγωνο που έχει τρεις πλευρές ίσες.
 6. 6. Πώς ονομάζονται οι γωνίες που έχουν άθροισμα 90 μοίρες.
 7. 8. Το τρίγωνο που έχει τρεις άνισες πλευρές.
 8. 10. Η μονάδα μέτρησης των γωνιών είναι η....
 9. 15. Πώς λέγεται η γωνία που είναι μικρότερη από 90 μοίρες.
 10. 16. Λέγεται η γωνία που είναι ίση με 180 μοίρες.
 11. 17. κυρτη Η γωνία που είναι μεγαλύτερη από 180 μοίρες και μικρότερη από 360 μοίρες.(Δύο λέξεις)