ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ-ΕΠΙΚΕΝΤΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

123456789101112
Across
 1. 2. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το … του μέτρου του αντίστοιχου τόξου
 2. 4. Οι εγγεγραμμένες γωνίες, που βαίνουν στο ίδιο τόξο ή σε ίσα τόξα, είναι…
 3. 5. Η κορυφή μιας εγγεγραμμένης γωνίας βρίσκεται στην ……….. του κύκλου
 4. 9. Η κορυφή μιας επίκεντρης γωνίας βρίσκεται στο ………. του κύκλου
 5. 11. Λέμε ότι το τόξο………. στην εγγεγραμμένη γωνία
Down
 1. 1. Το μέτρο της επίκεντρης γωνίας είναι… από αυτό της αντίστοιχης εγγεγραμμένης
 2. 3. Είναι η γωνία της οποίας η κορυφή βρίσκεται πάνω στον κύκλο και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο
 3. 6. Είναι η γωνία της οποίας η κορυφή συμπίπτει με το κέντρο του κύκλου
 4. 7. Η εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο μισό του αντίστοιχου…
 5. 8. Είναι η εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο
 6. 10. Λέμε ότι η εγγεγραμμένη γωνία……… στο αντίστοιχο τόξο
 7. 12. Ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει δύο σημεία του κύκλου