Εγγεγραμμένες-επίκεντρες-ομάδα(2)

12345678910111213141516
Across
 1. 2. Είναι η γωνία που έχει κορυφή πάνω στον κύκλο και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο
 2. 4. Είναι η γωνία που έχει διπλάσιο μέτρο από την εγγεγραμμενη που βαίνει στο ίδιο τόξο
 3. 5. Είναι το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο σημεία του κύκλου.
 4. 7. Λέμε πως ένα τόξο ……… στην εγγεγραμμένη γωνία
 5. 11. - ονομάζεται ένας κύκλος μαζί με το μέρος του επίπεδου που περικλείει. Είναι κυκλικός .....
 6. 12. - Όταν η χορδή ενός κύκλου, περασει από το κέντρο του τότε η χορδή αυτή θα ισούται με τη……………… του κύκλου
 7. 14. - Ένας κύκλος ισούται με 360 ……………….
 8. 15. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο………..με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της.
 9. 16. - Τα τόξα που δημιουργούνται από την χορδή η οποία είναι διάμετρος του κύκλους λέγονται………….
Down
 1. 1. - Όταν παίρνουμε δύο σημεία πάνω στην……………….. του κύκλου, σχηματίζεται μια χορδή.
 2. 3. Η εγγεγραμμένη γωνία που είναι 180 μοίρες βαίνει στον ………
 3. 6. - ονομάζεται κάθε ένα από τα δύο τόξα στα οποία χωρίζεται ένας κύκλος από μια διάμετρό του.
 4. 8. Λέμε πως μια εγγεγραμμένη γωνία …… στο αντιστοιχο τόξο της
 5. 9. Οι εγγεγραμμένες...... ενός κύκλου που βαινουν στο ίδιο ή σε ίσο τόξο είναι μεταξύ τους ίσες.
 6. 10. Όλες οι εγγεγραμμένες βαίνουν σε ένα …
 7. 13. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι……
 8. 14. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία ισούται με το …… της επικεντρης που βαίνει σε ίσα τόξα