Α΄Γυμνασίου-Κλάσματα (Ε.Κο/για)(Στις λέξεις που συμπληρώνετε δεν βάζετε τόνους.Μετά από κάθε λέξη που γράφετε, πατάτε "enter". Αν η λέξη είναι σωστή, γίνεται πράσινη. Διαφορετικά, γίνεται κόκκινη.)

123456789
Across
  1. 3. Πώς λέγεται το κλάσμα του οποίου ένας τουλάχιστον όρος είναι κλάσμα.
  2. 5. Από δύο κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει .....αριθμητή.
  3. 7. Από δύο κλάσματα που έχουν ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τον.......παρονομαστή.
  4. 8. Το κλάσμα που δεν απλοποιείται λέγεται....
  5. 9. Τα κλάσματα που έχουν τον ίδιο παρονομαστή ονομάζονται.....
Down
  1. 1. Πώς ονομάζονται τα κλάσματα(διαφορετικά από το μηδέν) που έχουν γινόμενο ίσο με τη μονάδα.
  2. 2. Πώς ονομάζονται τα κλάσματα που εκφράζουν το ίδιο τμήμα από ένα μέγεθος.
  3. 4. Πώς λέγεται ο αριθμός που είναι άθροισμα ενός ακεραίου και ενός κλάσματος μικρότερου της μονάδας.
  4. 6. Τα κλάσματα που έχουν διαφορετικό παρονομαστή λέγονται....