Γ΄Γυμνασίου-Μονώνυμα,Πολυώνυμα (Ε.Κο/για)(Στις λέξεις που συμπληρώνετε δεν βάζετε τόνους. Μετά από κάθε λέξη που γράφετε πατήστε "enter".Αν η λέξη είναι σωστή, γίνεται πράσινη. Αν είναι λάθος, γίνεται κόκκινη)

12345678910111213
Across
 1. 2. Έτσι λέγονται τα όμοια μονώνυμα με αντίθετους συντελεστές.
 2. 6. Είναι τα μονώνυμα με το ίδιο κύριο μέρος.
 3. 7. Η πράξη αυτή δεν σημειώνεται μεταξύ των μεταβλητών ενός μονωνύμου.
 4. 9. Λέγονται δύο όμοια μονώνυμα με ίσους συντελεστές.
 5. 10. Ονομάζεται ο αριθμητικός παράγοντας του μονωνύμου.
 6. 12. Πώς ονομάζεται η παράσταση με αριθμούς που μεταξύ τους σημειώνονται πράξεις.
 7. 13. Έτσι ονομάζεται το άθροισμα δύο τουλάχιστον μονωνύμων που δεν είναι όμοια.
Down
 1. 1. Ονομάζεται ο μεγαλύτερος από τους βαθμούς των όρων ενός πολυωνύμου(Δύο λέξεις).
 2. 3. Είναι ο βαθμός του μηδενικού πολυωνύμου.
 3. 4. Λέγεται η παράσταση που περιέχει αριθμούς και μεταβλητές που μεταξύ τους σημειώνονται πράξεις.
 4. 5. Είναι ο βαθμός των σταθερών μονωνύμων.
 5. 8. Λέγονται οι ακέραιες αλγεβρικές παραστάσεις, όπου μεταξύ των μεταβλητών, σημειώνεται μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού.
 6. 11. Ο αριθμός που προκύπτει όταν σε μια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουμε τις μεταβλητές με αριθμούς και κάνουμε τις πράξεις.