Γ΄Γυμνασίου-Τριγωνομετρία(Ε.Κο/για)(Στις λέξεις που θα συμπληρώσετε δεν θα βάλετε τόνους. Μετά από κάθε λέξη, πατήστε "enter". Αν η λέξη είναι σωστή θα γίνει πράσινη. Διαφορετικά θα γίνει κόκκινη.)

123456789101112
Across
 1. 6. Το συνημίτονο των 90 μοιρών ισούται με....
 2. 8. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει ο ημιάξονας Οχ με την πλευρά ΟΜ, όπου Μ(χ,ψ)σημείο, ισούται με το πηλίκο της τεταγμένης του σημείου Μ προς την .... του Μ.
 3. 9. Το συνημίτονο των 0 μοιρών ισούται με....
 4. 10. Μια οξεία γωνία έχει ημίτονο.....
 5. 11. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζει ο ημιάξονας Οχ με την πλευρά ΟΜ, όπου Μ(χ,ψ)σημείο, ισούται με το πηλίκο της..... του σημείου Μ προς την απόσταση του Μ από την αρχή των αξόνων.
 6. 12. Αν μια γωνία είναι αμβλεία , η εφαπτομένη της είναι .....αριθμός.
Down
 1. 1. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο το .....μιας οξείας γωνίας ισούται με το πηλίκο της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα του τριγώνου.
 2. 2. Δύο.....γωνίες έχουν το ίδιο ημίτονο.
 3. 3. Το συνημίτονο των 180 μοιρών ισούται με .....(Δύο λέξεις).
 4. 4. Σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο η......μιας οξείας γωνίας ισούται με το πηλίκο της απέναντι κάθετης πλευράς προς την προσκείμενη κάθετη πλευρά του τριγώνου.
 5. 5. Σε ένα ορθοκανονικό σύστημα αξόνων το ημίτονο της γωνίας που σχηματίζει ο ημιάξονας Οχ με την πλευρά ΟΜ, όπου Μ(χ,ψ)σημείο, ισούται με το πηλίκο της..... του σημείου Μ προς την απόσταση του Μ από την αρχή των αξόνων.
 6. 7. Δύο παραπληρωματικές γωνίες έχουν αντίθετα ....