Δ1 ΜΑΡΙΟΣ - ΦΡΥΝΗ / ΙΣΤΟΡΙΑ

12345678
Across
  1. 2. Πόσα ήταν τα πολιτεύματα στην αρχαία Ελλάδα ;
  2. 5. Πώς λεγόταν ο ποταμός που ήταν στη Σπάρτη;
  3. 7. Η κάθοδος των Δωριέων δεν έγινε;
  4. 8. Μια ισχυρή ομάδα Δωριέων κατευθύνθηκε νοτιότερα και κατέλαβε τη;
Down
  1. 1. Ποιος ήταν ο βασιλιάςτης Περσίας;
  2. 3. Μετά την κάθοδο των Δωριέων σταμάτησε να αναπτύσσεται η µυκηναϊκή;
  3. 4. Ποιο ήταν το τελευταίο Ελληνικό φύλο που μετακινήθηκε στη βόρεια Ελλάδα;
  4. 6. Πολλές ομάδες άρχισαν τότε να µένουν άλλοτε προσωρινά και άλλοτε;