Δ1 ΒΑΛΕΡΙΑ - ΜΑΤΙΛΝΤΑ / ΙΣΤΟΡΙΑ

12345678
Across
  1. 1. Ποια τέχνη σταμάτησε να αναπτύσσεται μετά την κάθοδο των Δωριέων;
  2. 4. Η γυναίκα του βασιλιά Αριστόδηµου γέννησε;
  3. 5. Πόσα ήταν τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα;
  4. 7. Ποιος ήταν ο νέος βασιλιάς της Περσίας;
  5. 8. Ποιο ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που μετακινήθηκε στην βόρεια Ελλάδα;
Down
  1. 2. Ποιος ανέλαβε την εξουσία μετά τον Ιππία;
  2. 3. Πόσα ήταν τα Ελληνικά φύλα που μετανάστευσαν;
  3. 6. Παλιά χρόνια ή;