ΙΣΤΟΡΙΑ, κεφάλαιο 17

12345678910
Across
  1. 5. Με αυτή τη μάχη η________Ελλάδα παραδόθηκε στους Επαναστάτες
  2. 7. Στης 27 Σεπτεμβρίου ο Καποδίστριας______________γιατί οι πολίτες δυσαρεστήθηκαν, με αποτέλεσμα στο κράτος να κυριαρχεί αναρχία
  3. 8. Ο Κυβερνήτης ίδρυσε Εθνική τράπεζα και έκοψε νομίσματα που λεγόντανε__________
  4. 9. Στην τελευταία μάχη της Επανάστασης στην _______της Βοιωτίας νίκησαν και ανάγκασαν του Τούρκους να συνθηκολογήσουν
  5. 10. Ίδρυσε επίσης και τη__________Σχολή
Down
  1. 1. Ο Κυβερνήτης ανέλαβε για δύο χρόνια τη σύγκληση της
  2. 2. Έφτασε στο Ναύπλιο και ανέλαβε την κυβέρνηση
  3. 3. Η Ελλάδα τότε δεν είχε ακόμη καθορισμένα__________
  4. 4. Ο Κυβερνήτης φρόντισε να κρατήσει_____________την Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα
  5. 6. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην___________των Ελλήνων