Δ2 ΤΡΙΣΤΑΝ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ

1234567
Across
  1. 2. Πώς λεγόταν η διάλεκτος που μιλούσαν οι Δωριείς;
  2. 3. Από ποιους πήραν το αλφάβητο οι αρχαίοι Έλληνες;
  3. 5. Πολλοί Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα ταξίδευαν προς την Μικρά …
  4. 7. Πώς λέγονταν τα χρόνια στην κάθοδο των Δωριέων;
Down
  1. 1. Ποιο ήταν το τελευταίο ελληνικό φύλο που μετακινήθηκε προς τα νότια;
  2. 4. Πώς λεγόντουσαν οι σκλάβοι στην αρχαία Σπάρτη;
  3. 5. Τι δημιούργησαν οι Δωριείς όταν κατέλαβαν τη Σπάρτη;
  4. 6. Η αρχαία Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε …