τα των ηφαιστείων

123456789101112
Across
 1. 1. εκτινάσσεται κατά την έκρηξη του ηφαιστείου
 2. 4. το άνω άκρο του ηφαιστειακού πόρου από τον οποίο εκτινάσσονται τα ηφαιστειακά αναβλήματα και εκχέεται η λάβα ενός ηφαιστείου
 3. 7. το κεντρικό σημείο απ' όπου βγαίνει η λάβα
 4. 8. το αμέσως επόμενο στρώμα, μετά τον φλοιό
 5. 9. διακρίνεται σε εξωτερικό και σε εσωτερικό
 6. 10. το στερεό, εξωτερικό περίβλημα της Γης
 7. 12. είναι το φυσικό διάπυρο τήγμα πετρωμάτων που βρίσκεται στα έγκατα της Γης
Down
 1. 1. η γη αποτελείται από 3 διαφορετικά ...
 2. 2. είναι η ανοιχτή δίοδος από το εσωτερικό της Γης που επιτρέπει την εκροή ή έκρηξη ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό (μανδύας) στην επιφάνεια του στερεού φλοιoύ με τη μορφή λάβας.
 3. 3. δημιουργείται από τη λάβα που στερεοποιείται γύρω από το σημείο της εξόδου της
 4. 5. βγαίνει από το εσωτερικό της με ορμή μαζί με φλόγες, διάφορα υλικά στερεά
 5. 6. τα ηφαίστεια διακρίνονται σε σβησμένα και...
 6. 11. ιξώδη διάπυρη ύλη από λιωμένα πετρώματα που βγαίνει από τα ηφαίστεια