Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

12345678910
Across
 1. 4. Αυτών είναι προστάτης ο Άγιος
 2. 6. Αυτός του έδωσε το χάρισμα της ίασης των παιδιών
 3. 7. Ο Άγιος αγαπούσε τα παιδιά επειδή έχουν απλότητα και...
 4. 9. Ο Άγιος Στυλιανός έλυνε και τα δεσμά της ...
 5. 10. Εκεί έβρισκαν οι γονείς τον Άγιο
Down
 1. 1. Εκεί γεννήθηκε ο Άγιος Στυλιανός
 2. 2. Ήταν οι γονείς του Αγίου.
 3. 3. Όταν μεγάλωσε ο Άγιος έγινε ...
 4. 5. Μήνας που γιορτάζει ο Άγιος
 5. 6. Τον υπηρετούσαν στην έρημο.
 6. 8. Από αυτόν τρεφόταν ο Άγιος