Β΄Γυμνασίου:Τριγωνομετρία-Πολύγωνα-Κύκλος (Ε.Κο/για)(Στις λέξεις που θα γράφετε δεν θα βάζετε τόνους.Μετά από κάθε λέξη θα πατάτε "enter". Αν είναι σωστή θα γίνεται πράσινη.Διαφορετικά θα γίνεται κόκκινη.)

123456789
Across
  1. 4. Η κεντρική γωνία ενός κανονικού πολυγώνου και η γωνία του κανονικού πολυγώνου είναι....
  2. 6. Το .....υπολογίζεται από τη σχέση 2πρ.(Δύο λέξεις)
  3. 7. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το.....μιας οξείας γωνίας του ισούται με το πηλίκο της απέναντι κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα του τριγώνου.
  4. 9. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το ......μιας οξείας γωνίας ισούται με το πηλίκο της προσκείμενης κάθετης πλευράς προς την υποτείνουσα του τριγώνου.
Down
  1. 1. Λέγεται η γωνία που η κορυφή της είναι στον κύκλο και οι πλευρές της τέμνουν τον κύκλο.
  2. 2. Το ....ενός κύκλου υπολογίζεται από τη σχέση πρ^2.
  3. 3. Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο η.......μιας οξείας γωνίας ισούται με το πηλίκο της απέναντι κάθετης πλευράς προς την προσκείμενη κάθετη πλευρά του τριγώνου
  4. 5. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το .....του μέτρου του αντίστοιχου τόξου της.
  5. 8. Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι...