ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12345678
Across
  1. 5. Τον κορμό του πληθυσμού .....αποτελούν οι ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες, βοηθούμενοι συχνά από δούλους.
  2. 6. Η τάξη των ... (ΟΝ. ΠΛΗΘ.), στη διάρκεια του 11ου αι., άρχισε να συμμετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας.
  3. 7. Οι αγροτικές κοινότητες και ο δήμος υφίστανται την ασφυκτική πίεση των μεγάλων γαιοκτημόνων....(ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ)
  4. 8. Το μεγαλύτερο πλήγμα για τους δυνατούς αποτέλεσε το....
Down
  1. 1. Την τάξη αυτή, που η ακμή της τοποθετείται στο πρώτο μισό του 11ου αιώνα, αποτελούσαν τολμηροί
  2. 2. Οι οικογένειες των νέων γαιοκτημόνων συνέρρεαν τώρα στην ..., για να εξασφαλίσουν ένα προσοδοφόρο αξίωμα
  3. 3. Ο... των γεωργών που εγκατέλειπαν τη γη τους επιβάρυνε τους γείτονες, οι οποίοι, αδυνατώντας να πληρώσουν
  4. 4. Οι.... κυριαρχούν πια κοινωνικά και οικονομικά στην Κωνσταντινούπολη και είναι ακόρεστοι για πλούτο