Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

123456789101112131415161718
Across
 1. 4. αποτέλεσμα αυτής είναι πρόοδος της ιατρικής
 2. 5. τέτοιες απόψεις δεν γίνονται αποδεκτές σε μία έρευνα
 3. 7. αφορμή για έρευνα
 4. 8. χρειάζεται να έχει πολύ τέτοια ο ερευνητής
 5. 9. σκοπός μιας έρευνας είναι η......... ή απόρριψη μιας υπόθεσης
 6. 11. επιστήμη που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των δεδομένων μιας έρευνας
 7. 12. απαραίτητη η συλλογή τους σε μια έρευνα
 8. 14. έχουμε ανεξάρτητες και εξαρτημένες σε μία έρευνα
 9. 15. μορφή έρευνας κοινού πριν από εκλογές
 10. 18. μοιράζεται από τον ερευνητή σε αυτούς που συμμετέχουν σε μια δημοσκόπηση
Down
 1. 1. δεν είναι ποτέ τα αποτελέσματα μιας έρευνας
 2. 2. το πρόσωπο που κάνει την έρευνα
 3. 3. έρευνα που κινείται από την περιέργεια των επιστημόνων να κατανοήσουν τον κόσμο
 4. 6. απαιτείται.....εργασία για μια επιτυχημένη έρευνα
 5. 10. έρευνα που επιλύει πρακτικά προβλήματα του ανθρώπου
 6. 13. απαραίτητη για να είναι αποδεκτή μία ιατρική έρευνα
 7. 16. απαραίτητα σε μια έρευνα για την κατασκευή νέων υλικών
 8. 17. μάθημα του γυμνασίου στο οποίο γίνονται έρευνες για την αντιμετώπιση επικίνδυνων ιών